Meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai


2018 m. dainų šventės „Vardan tos…“ rengėjų kontaktai

 

Vardas, pavardė Pareigos Telefonai Elektroninis paštas
Saulius LIAUSA Šventės direktorius
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius
(8 5) 261 1190 lnkc@lnkc.lt
Inga KRIŠČIŪNIENĖ  Vyriausioji šventės koordinatorė
LNKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2594,
8 678 18 934
ekinfo@lnkc.lt

 UŽSIENIO LIETUVIAI

Eglė LADIGIENĖ Pasaulio lietuvių kolektyvų koordinatorė
LNKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 4763 egle.ladigiene@lnkc.lt

Dainų diena Kaune, Dainų slėnyje – informacija rengiama

Dainų šventės atidarymo koncertas Vilniuje, Katedros aikštėje – informacija rengiama

ANSAMBLIŲ VAKARAS 

Leokadija DABUŽINSKAITĖ Ansamblių vakaro meno vadovė, režisierė ir vyriausioji baletmeisterė
Rusų dramos teatro baletmeisterė
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Ansamblių vakaro koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939,
8 698 79 115
j.kisielytе@lnkc.lt

FOLKLORO DIENA

Vida ŠATKAUSKIENĖ
LNKC direktoriaus pavaduotoja,
Etninės kultūros skyriaus vedėja
(8 5) 261 2540,
8 614 36071
satkauskiene@lnkc.lt
Jūratė ŠEMETAITĖ LNKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė (8 5) 261 4467,
8 613 13659
semetaite@lnkc.lt

 LIAUDIES MENO PARODA

Teresė JURKUVIENĖ Liaudies meno parodos koordinatorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 3553,
8 612 66 803

tautodaile@lnkc.lt

 

Darija ČIUŽELYTĖ Liaudies meno parodos koordinatorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 3553,
8 614 76140
d.ciuzelyte@lnkc.lt

 KANKLIŲ KONCERTAS

Lina NAIKELIENĖ Kanklių koncerto meno vadovė
LMTA Liaudies instrumentų ir akordeono katedros vedėja, profesorė
Jolanta BABALIAUSKIENĖ Kanklių koncerto koordinatorė
LMTA lektorė
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Kanklių koncerto koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939,
8 698 79 115
j.kisielytе@lnkc.lt

TEATRO DIENA

Valentinas MASALSKIS Teatro dienos režisierius
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros profesorius
Danutė  VAIGAUSKAITĖ Teatro dienos meno vadovė
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Režisūros katedros vedėja
Irena MACIULEVIČIENĖ  Teatro dienos koordinatorė
LNKC Teatro poskyrio vadovė
 (8 5) 261 2100,
8 674 15 582
teatras@lnkc.lt

VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONCERTAS – informacija rengiama

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS

 Ugnius VAIGINIS Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto meno vadovas
Pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vyr. dirigentas
Vygandas KAZLAUSKAS Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto režisierius
Rolandas LUKOŠIUS Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerto koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyresnysis specialistas
(8 5) 261 0996,
8 698 88 528
rolandas@lnkc.lt

 ŠOKIŲ DIENA 

Laimutė KISIELIENĖ Šokių dienos meno vadovė
Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Šokio ir teatro katedros profesorė
Živilė ADOMAITIENĖ Šokių dienos koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2011,
8 610 66795
 zivile.adomaitiene@lnkc.lt
Gražina KASPARAVIČIŪTĖ Šokių dienos koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 261 4706,
8 615 73258
kasparas@lnkc.lt

 DAINŲ DIENA 

Tomas AMBROZAITIS Dainų dienos kūrybinės grupės narys
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro dirigentas
Artūras DAMBRAUSKAS Dainų dienos kūrybinės grupės narys
Valstybinio choro „Vilnius“, Klaipėdos miesto kultūros centro  Žvejų rūmų choro „Cantare“ ir Vilniaus mokytojų namų mišraus choro „Bel Canto“ meno vadovas
Arvydas JUOZAITIS Dainų dienos kūrybinės grupės narys
Rašytojas, filosofas, publicistas, humanitarinių mokslų daktaras
Algirdas ŠUMSKIS Dainų dienos kūrybinės grupės narys
Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ pirmininkas, Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos”  meno vadovas
Aurelija ANDREJAUSKAITĖ Dainų dienos koordinatorė
LNKC Muzikos poskyrio vadovė, Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso koordinatorė
(8 5) 261 2530,
8 682 53 854
muzikos.skyrius@lnkc.lt
Donatas ZAKARAS Dainų dienos koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyriausiasis specialistas, kompozitorius
(8 5) 261 0996,
8 615 16755
donatas.zakaras@gmail.com

2016.12.09