Meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai


2018 M. DAINŲ ŠVENTĖS „VARDAN TOS…“ RENGĖJŲ KONTAKTAI

 

Vardas, pavardė Pareigos Telefonai Elektroninis paštas
Saulius LIAUSA Šventės direktorius
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius
(8 5) 261 1190 lnkc@lnkc.lt
Inga KRIŠČIŪNIENĖ  Vyriausioji šventės koordinatorė
LNKC direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 261 2594,
8 678 18 934
ekinfo@lnkc.lt

UŽSIENIO LIETUVIAI

Eglė LADIGIENĖ

 

Užsienio lietuvių kolektyvų koordinatorė
LNKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 4763 egle.ladigiene@lnkc.lt

DAINŲ DIENA KAUNE

Danguolė BEINARYTĖ Meno vadovė  danbeinaryte@gmail.com
+37067595560
 danbeinaryte@gmail.com
Viktorija STREIČA Režisierė
 Albinas VILČINSKAS Vadovas  8 37 424058
8 698 23891
 albinas.vilcinskas@kaunas.lt
Nomeda PREVELIENĖ Koordinatorė  8 37 424073
869803055
 nomeda.preveliene@kaunas.lt

RENGINYS „ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ – SUJUNKIME LIETUVĄ“

Jurga GAILIŪTĖ Lietuvių bendruomenių užsienyje prisistatymo koordinatorė gailiutejurga@gmail.com
Jūratė CASPERSEN Parodos koordinatorė  jurate@caspersen.ch
Rolandas ŽALNIERIUS Koncerto koordinatorius r.zalnierius@gmail.com

ŠVENTĖS ATIDARYMUI SKIRTAS RENGINYS VINGIO PARKE – L. VILKONČIAUS ROKO OPERA „EGLĖ“  

Gintaras RINKEVIČIUS Meno vadovas 8 5 262 8127 kanceliarija@lvso.lt
Karina AMULIENĖ
Projekto koordinatorė 8 675 49591 karina@lvso.lt

ANSAMBLIŲ VAKARAS „TĖVYNE MŪSŲ“

Leokadija DABUŽINSKAITĖ Meno vadovė, režisierė ir vyriausioji baletmeisterė
  8 659 95801  ldabuzinskaite@yahoo.com
Giedrius SVILAINIS Muzikos vadovas  8 686 39938  giedriussvilainis@gmail.co
Darius DAKNYS
Vyriausiasis liaudiškų muzikos kapelų vadovas  8 656 57918 dariusdaknys@gmail.com
Edita KATAUSKIENĖ Direktorė 8 679 55993 edita.katauskiene@gmail.com
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939,
8 698 79 115
j.kisielytе@lnkc.lt

FOLKLORO DIENA „DIDŽIŲ ŽMONIŲ ŽEMĖ“

Vida ŠATKAUSKIENĖ
Kūrybinės grupės vadovė
Direktoriaus pavaduotoja – Etninės kultūros skyriaus vedėja
(8 5) 261 2540
8 614 36071
satkauskiene@lnkc.lt
Jūratė ŠEMETAITĖ Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja
LNKC Folkloro poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 4467
8 613 13659
semetaite@lnkc.lt
Arūnas LUNYS Direktorius
LNKC Folkloro poskyrio vyriausiasis specialistas
(8 5)262 5958
8 686 25540
 a.lunys@lnkc.lt
Rytas BELEVIČIUS  Dailininkas
Rūta ČIGRIEJŪTĖ Dailininkė
Loreta SUNGAILIENĖ Folkloro programų rengėja
LNKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 210 7669  l.sungailiene@lnkc.lt
Audronė VAKARINIENĖ Folkloro programų rengėja
LNKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 212 0570  folkloras@lnkc.lt
Gražina KADŽYTĖ Folkloro programų rengėja
Ramutė KRAUJALIENĖ Liaudies meno mugės rengėja
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ Tradicinės virtuvės koordinatorė
LNKC Papročių ir apeigų poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 262 5958

 LIAUDIES MENO PARODA

Teresė JURKUVIENĖ Parodos kuratorė, katalogo sudarytoja
LNKC Tautodailės poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 3553
8 612 66 803

tautodaile@lnkc.lt

 

Darija ČIUŽELYTĖ Parodos kuratorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 3553
8 614 76140
d.ciuzelyte@lnkc.lt
Saulius VALIUS
Architektas, architektų grupės vadovas
Kristijonas SVALBONAS
Architektas
Daumantas PLECHAVIČIUS  Medijų menininkas
Juozapas ŠVELNYS
Grafikos dizaineris
Rymantas PENKAUSKAS
Fotografas

VAIKŲ TRADICINIŲ AMATŲ MIESTELIS

Darija ČIUŽELYTĖ Vaikų tradicinių amatų miestelio kuratorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 3553
8 614 76140
d.ciuzelyte@lnkc.lt
Rytas BELEVIČIUS   Dailininkas
Rūta ČIGRIEJŪTĖ Dailininkė

 KANKLIŲ KONCERTAS „SKAMBĖKITE, KANKLĖS“

Lina NAIKELIENĖ Meno vadovė lnaikeliene@gmail.com
Jolanta BABALIAUSKIENĖ Koordinatorė

 jolanta.babaliauskiene@gmail.com
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939,
8 698 79 115
j.kisielytе@lnkc.lt

                    TEATRO DIENA „SAU, TAUTAI, ŽMONIJAI“

 Danutė  VAIGAUSKAITĖ Meno vadovė 8 698 49 667  danute.vaigauskaite@gmail.com
Valentinas MASALSKIS Režisierius
8 698 30 069  v.j.masalskis@gmail.com
Jonas ARČIKAUSKAS
Dailininkas  8 687 50 767 jonas.archius@yahoo.com
Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Kompozitorė   8 674 34 912  sinkope@gmail.com
Irena MACIULEVIČIENĖ Koordinatorė
LNKC Teatro poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2100
8 674 15 582
teatras@lnkc.lt
Ramūnas ABUKEVIČIUS Direktorius
LNKC Teatro poskyrio vyriausiasis specialistas
8 699 65 912 ramuno.atelje@gmail.com

VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONCERTAS „DĖL ŽALIO ĄŽUOLYNO“

Danguolė AUKSELIENĖ  Kūrybinės grupės vadovė
Kęstutis JAKELIŪNAS  Kūrybinės grupės vadovės pavaduotojas
Gražina MAKELIENĖ
Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja, koncerto vadybininkė
Adrian SCHVARZSTEIN
Koncerto režisierius
Jūratė ŠIRVYTĖ-RUKŠTELĖ
Režisieriaus asistentė

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS „VARIO AUDRA“

Ugnius VAIGINIS Meno vadovas
Vygandas KAZLAUSKAS Režisierius
Lilija BERNATAVIČIENĖ Vyr.baletmeisterė
Vidmantas ALČIAUSKIS Kūrybinės grupės narys
prof. Robertas BEINARIS Kūrybinės grupės narys
Albinas KUČINSKAS Kūrybinės grupės narys
Ričardas KUKULSKIS Kūrybinės grupės narys
Gražvydas RAILA Kūrybinės grupės narys
Remigijus VILYS Kūrybinės grupės narys
Andrius VIRBICKAS Scenografas
 Arvydas BUINAUSKAS Dailininkas apšvietėjas  
Vaclovas NEČESAUSKAS Videografas 
Lukas MICEIKA Videografas 
Rolandas LUKOŠIUS Koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyresnysis specialistas
(8 5) 261 0996,
8 698 88 528
rolandas@lnkc.lt

 ŠOKIŲ DIENA „SAULĖS RATO RITIMAI“

Laimutė KISIELIENĖ Meno vadovė
 8 611 78 391  laimakis@yahoo.com
Kęstutis LIPEIKA   Muzikos vadovas       8 614 31055             kestaslipeika@gmail.com
Rita KURPEIKYTĖ Vyriausioji
baletmeisterė
 8 652 05 329 ritukask@gmail.com
Marytė Rimutė ZALECKAITĖ Vyriausioji
baletmeisterė 
8 655 01 729 rima.zaleckaite@gmail.com
Jolanta TENDIENĖ
Baletmeisterė 8 687 49 613 j.tendiene@gmail.com
Ramunė ZELBIENĖ Baletmeisterė 8 698 88 726 ramunesong@yahoo.com
Olga GROSS Baletmeisterė 8 652 89 783 olgagross@gmail.com
Birutė BRAZDŽIŪTĖ Baletmeisterė 8 686 11 757 birutebra@gmail.com
Vilija JAKUBAUSKĖ Baletmeisterė  8 610 46 017 vilijajakubauske@gmail.com
Edmundas ŽIČKA Baletmeisteris 8 674 08 391 edmundas.zicka@gmail.com
Birutė VIKTORAVIČIŪTĖ Baletmeisterė 8 612 21 520 agotaa3@gmail.com
Donatas ŠINIAUSKAS Baletmeisteris 8 683 91 742 siniauskas@gmail.com
Violeta ŠLEINIENĖ  Baletmeisterė 8 699 57 921 vijurkaskjc@gmail.com
Janina REINIENĖ Baletmeisterė 8 682 27 037 jreiniene@gmail.com
Tomas MIKUCKIS Baletmeisteris mikuckis@gmail.com
Raimundas MARKŪNAS Baletmeisteris 8 687 58 388 markunasraimundas@gmail.com
Romualdas LAUGALIS Baletmeisteris 8 615 76 739 violeta.laugaliene@gmail.com
Jurgita GALDIKIENĖ Baletmeisterė 8 610 61 749 j.galdikiene@yahoo.co.uk
Agnė RICKEVIČIENĖ Baletmeisterė 8 687 35 661 vadovyte.baltas@gmail.com
 Zita RIMKUVIENĖ Baletmeisterė   869969198  zitarimkuv@gmail.com
Živilė ADOMAITIENĖ Koordinatorė, vyriausioji baletmeisterė
LNKC Choreografijos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2011,
8 610 66795
 zivile.adomaitiene@lnkc.lt
Gražina KASPARAVIČIŪTĖ Direktorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 261 4706,
8 615 73258
kasparas@lnkc.lt
grazinakas@gmail.com

 DAINŲ DIENA „VIENYBĖ TEŽYDI“ 

Dalius ABARIS Režisierius
Tomas AMBROZAITIS Kūrybinės grupės narys
Artūras DAMBRAUSKAS Kūrybinės grupės vadovas
Arvydas JUOZAITIS Kūrybinės grupės narys
Algirdas ŠUMSKIS Kūrybinės grupės narys
Aurelija ANDREJAUSKAITĖ Dainų dienos koordinatorė
LNKC Muzikos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2530, muzikos.skyrius@lnkc.lt
Donatas ZAKARAS Dainų dienos koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyriausiasis specialistas
(8 5) 261 0996, donatas.zakaras@gmail.com

2018.02.06