Meninių programų kūrėjai ir koordinatoriai


2018 M. DAINŲ ŠVENTĖS „VARDAN TOS…“ RENGĖJŲ KONTAKTAI

 

Vardas, pavardė Pareigos Telefonai Elektroninis paštas
Saulius LIAUSA Šventės direktorius
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius
(8 5) 261 1190 [email protected]
Inga KRIŠČIŪNIENĖ  Vyriausioji šventės koordinatorė
LNKC direktoriaus pavaduotoja
(8 5) 261 2594,
8 678 18 934
[email protected]

UŽSIENIO LIETUVIAI

Eglė LADIGIENĖ

 

Užsienio lietuvių kolektyvų koordinatorė
LNKC Regionų kultūros informacijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 4763 [email protected]

DAINŲ DIENA KAUNE

Danguolė BEINARYTĖ Meno vadovė  [email protected]
+37067595560
 [email protected]
Viktorija STREIČA Režisierė
 Albinas VILČINSKAS Vadovas  8 37 424058
8 698 23891
 [email protected]
Nomeda PREVELIENĖ Koordinatorė  8 37 424073
869803055
 [email protected]

RENGINYS „ŠIMTAS LIETUVOS VEIDŲ – SUJUNKIME LIETUVĄ“

Jurga GAILIŪTĖ Lietuvių bendruomenių užsienyje prisistatymo koordinatorė [email protected]
Jūratė CASPERSEN Parodos koordinatorė  [email protected]
Rolandas ŽALNIERIUS Koncerto koordinatorius [email protected]

ŠVENTĖS ATIDARYMUI SKIRTAS RENGINYS VINGIO PARKE – L. VILKONČIAUS ROKO OPERA „EGLĖ“  

Gintaras RINKEVIČIUS Meno vadovas 8 5 262 8127 [email protected]
Karina AMULIENĖ
Projekto koordinatorė 8 675 49591 [email protected]

ANSAMBLIŲ VAKARAS „TĖVYNE MŪSŲ“

Leokadija DABUŽINSKAITĖ Meno vadovė, režisierė ir vyriausioji baletmeisterė
  8 659 95801  [email protected]
Giedrius SVILAINIS Muzikos vadovas  8 686 39938  [email protected]
Darius DAKNYS
Vyriausiasis liaudiškų muzikos kapelų vadovas  8 656 57918 [email protected]
Edita KATAUSKIENĖ Direktorė 8 679 55993 [email protected]
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939,
8 698 79 115
j.kisielytе@lnkc.lt

FOLKLORO DIENA „DIDŽIŲ ŽMONIŲ ŽEMĖ“

Vida ŠATKAUSKIENĖ
Kūrybinės grupės vadovė
Direktoriaus pavaduotoja – Etninės kultūros skyriaus vedėja
(8 5) 261 2540
8 614 36071
[email protected]
Jūratė ŠEMETAITĖ Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja
LNKC Folkloro poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 4467
8 613 13659
[email protected]
Arūnas LUNYS Direktorius
LNKC Folkloro poskyrio vyriausiasis specialistas
(8 5)262 5958
8 686 25540
 [email protected]
Rytas BELEVIČIUS  Dailininkas
Rūta ČIGRIEJŪTĖ Dailininkė
Loreta SUNGAILIENĖ Folkloro programų rengėja
LNKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 210 7669  [email protected]
Audronė VAKARINIENĖ Folkloro programų rengėja
LNKC Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 212 0570  [email protected]
Gražina KADŽYTĖ Folkloro programų rengėja
Ramutė KRAUJALIENĖ Liaudies meno mugės rengėja
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ Tradicinės virtuvės koordinatorė
LNKC Papročių ir apeigų poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 262 5958

 LIAUDIES MENO PARODA

Teresė JURKUVIENĖ Parodos kuratorė, katalogo sudarytoja
LNKC Tautodailės poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 3553
8 612 66 803

[email protected]

 

Darija ČIUŽELYTĖ Parodos kuratorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 3553
8 614 76140
[email protected]
Saulius VALIUS
Architektas, architektų grupės vadovas
Kristijonas SVALBONAS
Architektas
Daumantas PLECHAVIČIUS  Medijų menininkas
Juozapas ŠVELNYS
Grafikos dizaineris
Rymantas PENKAUSKAS
Fotografas

VAIKŲ TRADICINIŲ AMATŲ MIESTELIS

Darija ČIUŽELYTĖ Vaikų tradicinių amatų miestelio kuratorė
LNKC Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė
(8 5) 261 3553
8 614 76140
[email protected]
Rytas BELEVIČIUS   Dailininkas
Rūta ČIGRIEJŪTĖ Dailininkė

 KANKLIŲ KONCERTAS „SKAMBĖKITE, KANKLĖS“

Lina NAIKELIENĖ Meno vadovė [email protected]
Jolanta BABALIAUSKIENĖ Koordinatorė

 [email protected]
Jolanta KISIELYTĖ-SADAUSKIENĖ Koordinatorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2939,
8 698 79 115
j.kisielytе@lnkc.lt

                    TEATRO DIENA „SAU, TAUTAI, ŽMONIJAI“

 Danutė  VAIGAUSKAITĖ Meno vadovė 8 698 49 667  [email protected]
Valentinas MASALSKIS Režisierius
8 698 30 069  [email protected]
Jonas ARČIKAUSKAS
Dailininkas  8 687 50 767 [email protected]
Nijolė SINKEVIČIŪTĖ
Kompozitorė   8 674 34 912  [email protected]
Irena MACIULEVIČIENĖ Koordinatorė
LNKC Teatro poskyrio vadovė – vyriausioji specialistė
(8 5) 261 2100
8 674 15 582
[email protected]
Ramūnas ABUKEVIČIUS Direktorius
LNKC Teatro poskyrio vyriausiasis specialistas
8 699 65 912 [email protected]

VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONCERTAS „DĖL ŽALIO ĄŽUOLYNO“

Danguolė AUKSELIENĖ  Kūrybinės grupės vadovė
Kęstutis JAKELIŪNAS  Kūrybinės grupės vadovės pavaduotojas
Gražina MAKELIENĖ
Kūrybinės grupės vadovės pavaduotoja, koncerto vadybininkė
Adrian SCHVARZSTEIN
Koncerto režisierius
Jūratė ŠIRVYTĖ-RUKŠTELĖ
Režisieriaus asistentė

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ KONCERTAS „VARIO AUDRA“

Ugnius VAIGINIS Meno vadovas
Vygandas KAZLAUSKAS Režisierius
Lilija BERNATAVIČIENĖ Vyr.baletmeisterė
Vidmantas ALČIAUSKIS Kūrybinės grupės narys
prof. Robertas BEINARIS Kūrybinės grupės narys
Albinas KUČINSKAS Kūrybinės grupės narys
Ričardas KUKULSKIS Kūrybinės grupės narys
Gražvydas RAILA Kūrybinės grupės narys
Remigijus VILYS Kūrybinės grupės narys
Andrius VIRBICKAS Scenografas
 Arvydas BUINAUSKAS Dailininkas apšvietėjas  
Vaclovas NEČESAUSKAS Videografas 
Lukas MICEIKA Videografas 
Rolandas LUKOŠIUS Koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyresnysis specialistas
(8 5) 261 0996,
8 698 88 528
[email protected]

 ŠOKIŲ DIENA „SAULĖS RATO RITIMAI“

Laimutė KISIELIENĖ Meno vadovė
 8 611 78 391  [email protected]
Kęstutis LIPEIKA   Muzikos vadovas       8 614 31055             [email protected]
Rita KURPEIKYTĖ Vyriausioji
baletmeisterė
 8 652 05 329 [email protected]
Marytė Rimutė ZALECKAITĖ Vyriausioji
baletmeisterė 
8 655 01 729 [email protected]
Jolanta TENDIENĖ
Baletmeisterė 8 687 49 613 [email protected]
Ramunė ZELBIENĖ Baletmeisterė 8 698 88 726 [email protected]
Olga GROSS Baletmeisterė 8 652 89 783 [email protected]
Birutė BRAZDŽIŪTĖ Baletmeisterė 8 686 11 757 [email protected]
Vilija JAKUBAUSKĖ Baletmeisterė  8 610 46 017 [email protected]
Edmundas ŽIČKA Baletmeisteris 8 674 08 391 [email protected]
Birutė VIKTORAVIČIŪTĖ Baletmeisterė 8 612 21 520 [email protected]
Donatas ŠINIAUSKAS Baletmeisteris 8 683 91 742 [email protected]
Violeta ŠLEINIENĖ  Baletmeisterė 8 699 57 921 [email protected]
Janina REINIENĖ Baletmeisterė 8 682 27 037 [email protected]
Tomas MIKUCKIS Baletmeisteris [email protected]
Raimundas MARKŪNAS Baletmeisteris 8 687 58 388 [email protected]
Romualdas LAUGALIS Baletmeisteris 8 615 76 739 [email protected]
Jurgita GALDIKIENĖ Baletmeisterė 8 610 61 749 [email protected]
Agnė RICKEVIČIENĖ Baletmeisterė 8 687 35 661 [email protected]
 Zita RIMKUVIENĖ Baletmeisterė   869969198  [email protected]
Živilė ADOMAITIENĖ Koordinatorė, vyriausioji baletmeisterė
LNKC Choreografijos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2011,
8 610 66795
 [email protected]
Gražina KASPARAVIČIŪTĖ Direktorė
LNKC Choreografijos poskyrio vyriausioji specialistė
 (8 5) 261 4706,
8 615 73258
[email protected]
[email protected]

 DAINŲ DIENA „VIENYBĖ TEŽYDI“ 

Dalius ABARIS Režisierius
Tomas AMBROZAITIS Kūrybinės grupės narys
Artūras DAMBRAUSKAS Kūrybinės grupės vadovas
Arvydas JUOZAITIS Kūrybinės grupės narys
Algirdas ŠUMSKIS Kūrybinės grupės narys
Aurelija ANDREJAUSKAITĖ Dainų dienos koordinatorė
LNKC Muzikos poskyrio vadovė
(8 5) 261 2530, [email protected]
Donatas ZAKARAS Dainų dienos koordinatorius
LNKC Muzikos poskyrio vyriausiasis specialistas
(8 5) 261 0996, [email protected]

2018.02.06