07 06 20:30 Vilniaus Vingio parko estrada (M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius)
Sėdimų vietų bilietus platina bilietai.lt
Stovimos vietos nemokamos

Dainų šventės savaitės finalas – Dainų diena. Į Vingio parką šią dieną pro visus įmanomus įėjimus plaukia minios, susirenkančios išgyventi to, kas kaip prisiminimas liks visam gyvenimui: specialiai Dainų dienai pastatytoje parko estradoje 12 000 atlikėjų dainuos apie šimtmetį gyvybės.

Dainų diena „Kad giria žaliuotų“ apibendrins visą šimtmetį mininčios Dainų šventės savaitę. Šimtmetis – kaip istorijos laikotarpis, ir šimtmetis – tarsi nesibaigianti daina, kurios žodžiai – mūsų valstybės ir mūsų kultūros istorija, ryškiai atsispindinti ir šimtametėje Dainų šventės tradicijoje. Daina – kertinis ir nepakeičiamas šios tradicijos žodis, į kurį susitelkia Dainų dienos kūrėjai, šventės programą sudarę iš svarbiausių ir skambiausių kūrinių, liudijančių kintantį laiką ir dainavimo kultūros kelią, įprasminančių mus – dainuojančią, kūrybingą tautą, skirtingais balsais atliepiančią tuos pačius dainos žodžius.

Šimtmečio Dainų dienoje daina atsivers ne tik dalyvių ir žiūrovų balsais. Daina čia taps pasakotoja, klausytoja ir pašnekove, daina čia mąstys, kalbės, jaudinsis, ruošis ir klausysis mūsų, prabylančių ir nutylančių bendrystėje. Dainos balsas ir mūsų žodžiai apie ją, mūsų tyla ir dainos žodžiai apie mus – 2024 m. Dainų dienoje visa taps vieniu, kaip ir žaliuojanti giria, žemę sujungianti su dangumi.

KŪRYBINĖ GRUPĖ

Kūrybinės grupės meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas, narės Danguolė Beinarytė ir Regina Maleckaitė
Režisierius Dalius Abaris
Scenarijaus autorius Mindaugas Nastaravičius

RENGINIO PROGRAMA

Pučiamųjų orkestrų dalis

Šventinės fanfaros simfoninės poemos MIŠKE tema
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika, Kazio Daugėlos aranžuotė
Diriguoja Vytautas Skripkauskas

LIETUVIŠKŲ MARŠŲ PARADAS
Broniaus Jonušo, Kazio Daugėlos, Balio Dvariono, Emeriko Gailevičiaus muzika, Kazio Daugėlos aranžuotė, Mindaugo Kosaičio choreografija
Atlieka jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras
Diriguoja Albinas Kučinskas, Ričardas Kukulskis, Donatas Ziegoraitis, Rokas Podelis, Giedrius Vaznys

MALDA UŽ TAIKĄ
Donato Bukausko muzika, Roko Podelio aranžuotė
Atlieka jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras
Diriguoja Remigijus Vilys

SŪDUVOS ŽALI SODAI
Kazio Daugėlos muzika, Sonatos Jankienės choreografija
Atlieka jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras
Diriguoja Saulius Mickevičius

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozapo Gudavičiaus muzika, Magnuso Hylanderio aranžuotė
Atlieka jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras
Diriguoja Egidijus Ališauskas

I dalis

Atlieka jungtinis choras
TAUTIŠKA GIESMĖ – Vinco Kudirkos muzika ir eilės
Diriguoja Alfonsas Vildžiūnas

JAUNIMO GIESMĖ – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Robertas Šervenikas

Atlieka suaugusiųjų I-II kategorijos, studentų, pajėgesni III kategorijos ar išeivijos mišrūs chorai bei visi moterų ir vyrų chorai
AUGO BERNELIS – Liongino Abariaus harmonizuota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Algirdas Šumskis

GIMTINĖS BERŽAI – Pranciškaus Beinario muzika, nežinomo autoriaus žodžiai
Diriguoja Rolandas Daugėla

Atlieka vyrų ir moterų chorai, mišrių chorų moterų ir vyrų grupės
ČIŪTO – Juozo Tallat Kelpšos muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Diriguoja Romaldas Misiukevičius

DANGAUS UPĖ – Vytauto V. Barkausko muzika, Mindaugo Nastaravičiaus žodžiai
Diriguoja Audronė Steponavičiūtė-Zupkauskienė

UŽAUGO LIEPA – Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies sutartinė
Diriguoja Vilija Mažintaitė

LIETUVOS BRUOLE – Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai
Diriguoja Linas Balandis

Atlieka suaugusiųjų I-II kategorijos, studentų, pajėgesni III kategorijos ar išeivijos mišrūs chorai bei visi moterų ir vyrų chorai

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ – Stasio Šimkaus muzika, Jurgio Zauerveino žodžiai
Diriguoja Alfonsas Vildžiūnas

II dalis

Atlieka studentų ir suaugusiųjų I-II kategorijos mišrūs chorai
NEIŠEIK, SAULALA / Vytauto Miškinio muzika ir žodžiai
Diriguoja Tomas Ambrozaitis
Solistė Lina Dambrauskaitė
Aistė Bružaitė (kanklės), Egidijus Ališauskas (birbynė)

ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI / Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vlado Braziūno žodžiai
Diriguoja Regina Maleckaitė

O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO / Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Deividas Kerevičius

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ / Algirdo Martinaičio muzika, Antano Strazdo žodžiai
Diriguoja Mindaugas Radzevičius

SAVO ŽEMĖS VAIKAI / Dainiaus Pulausko muzika, Jolantos Milišauskaitės žodžiai
Diriguoja Rasa Gelgotienė

III dalis

Atlieka studentų ir suaugusiųjų I-II kategorijos mišrūs chorai
LELIUMAI, OI KAS VAIKŠČIOJO – Kęstučio Daugirdo išplėtota lietuvių liaudies daina
Diriguoja Rita Kliorienė

MŪSŲ ŽEMĖ – Sauliaus Petreikio ir Donato Petreikio muzika, Rimvydo Stankevičiaus žodžiai, Rimvydo Mitkaus aranžuotė
Diriguoja Rimvydas Mitkus

VIENAM PASAULYJE – Kristupo Bubnelio muzika, Rimvydo Stankevičiaus žodžiai, Danguolės Beinarytės, Vitalijaus Neugasimovo aranžuotė
Diriguoja Milda Švelnienė

PAMARIO DAINOS – Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai, Leonido Abario aranžuotė
Diriguoja Tomas Lapinskas

VANDENYNAI – Lino Adomaičio muzika ir žodžiai, Jievaro Jasinskio ir Danguolės Beinarytės aranžuotė
Diriguoja Kęstutis Jakeliūnas
Solistas Linas Adomaitis

IV dalis

Atlieka jaunių ir moksleivių merginų ir berniukų chorai
BIČIŲ DAINELĖ – Zitos Bružaitės muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai, Dainiaus Pulausko klavyras
Diriguoja Beata Kijauskienė

KALVELIS – Jono Švedo muzika, lietuvių liaudies žodžiai, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuotė
Diriguoja Valerija Skapienė

Atlieka jaunių, merginų, moksleivių mišrūs, berniukų ir jaunuolių chorai (padeda studentai)

MANO NAMAI – Eglės Sirvydytės muzika ir žodžiai, Motiejaus Bazaro klavyras, Danguolės Beinarytės aranžuotė
Diriguoja Jolita Vaitkevičienė

LAKŠTINGALŲ PILIS – Leonido Abario muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai
Diriguoja Arvydas Girdzijauskas

ŽMONĖS ANT KALNŲ – Laimio Vilkončiaus muzika, Sigito Gedos žodžiai
Diriguoja Raimundas Katinas

VILTIES DAINA – Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė
Diriguoja Remigijus Adomaitis

Finalas

Atlieka jungtinis choras
ŠAKNYS GIRIŲ ŽALGIRINĖS – Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno žodžiai
Diriguoja Artūras Dambrauskas

TĖVYNE MŪSŲ – Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno žodžiai
Diriguoja Artūras Dambrauskas

DĖL TOS DAINOS – Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai
Diriguoja Danguolė Beinarytė

DAINŲ DAINELĖS – Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Darius Polikaitis
Solistai Marius Polikaitis, Rasa Serra

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ – Vytauto Kernagio muzika, Vytauto Kernagio, Salomėjos Nėries, Juozo Erlicko žodžiai, Danguolės Beinarytės, Jievaro Jasinskio ir Artūro Anusausko aranžuotė
Diriguoja Kastytis Barisas

KUR GIRIA ŽALIUOJA – Juozo Gudavičiaus muzika, Jono Vanagaičio žodžiai
Diriguoja Vytautas Miškinis

LIETUVA BRANGI – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Povilas Gylys

Organizatorius
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Pagrindiniai partneriai
LR kultūros ministerija, Vilniaus m. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, Lietuvos savivaldybės
Informacinis
partneris
LRT
Mecenatas
Swedbank
Renginį globoja
LR Prezidentas
Gitanas Nausėda
LR Prezidentas
Patronažą skiria
UNESCO
Rėmėjai
Švyturys Nealkoholinis, Neste, Maxima
LTG Link, Kautra, Twinsbet Arena
ACM, Retail Media Baltic, Piksel
Clear Channel, Akropolis
Partneriai
Vilniaus Parkai, Valdovų rūmų muziejus, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Vilniaus Televizijos Bokštas, Monetų Namai, Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus